Seniorenraad

De seniorenraad kan op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen of voorstellen doen aangaande alle problemen die verband houden met het seniorenbeleid. 

Samenstelling seniorenraad :

BAUTERS Etienne, Boskouter 2 te 9690 Kluisbergen (Vrije gepensioneerden)
BEYLS Jacqueline, Zulzekestraat 26 te 9690 Kluisbergen (OKRA Zulzeke)
CAPIAU Rogette, Middelloopstraat 2 te 9690 Kluisbergen
CLAEREN Germaine, Molenstraat 65 te 9690 Kluisbergen (S-plus Berchem)
COUSAERT Gilbert, Stoutegemstraat 1 te 9690 Kluisbergen (Vrije Gepensioneerdenbond Berchem)
DECONNINCK Yvonne, Berchemstraat 114 te 9690 Kluisbergen (Hobbyclub Berchem)
DE CRAEMER Daniel, Lamontstraat 19 te 9690 Kluisbergen (OKRA Kwaremont)
DEMEULENAERE Frans, Kapoenstraat 5 te 9690 Kluisbergen (OKRA Zulzeke)
DEPRAETERE Roger, Kokereelstraat 17 te 9690 Kluisbergen (OKRA Ruien)
DERAEDT François, Stationsstraat 101 te 9690 Kluisbergen (Vrije Gepensioneerdenbond Berchem)
DE REUSE Monique, Groendreef 21 te 9690 Kluisbergen (Hobbyclub Ruien)
DERREVEAUX Roger, Rijerstraat 49 te 9690 Kluisbergen (OKRA Ruien)
DESCHAUMES Albert, Pontstraat 28 te 9690 Kluisbergen (OKRA Berchem)
D’HUYVETTER Jacques, Pelikaanwijk 25A te 9690 Kluisbergen (Seniorenkoor De Eekhoorn)
SOENS Cecile, Kerkstraat 10 te 9690 Kluisbergen (OKRA Berchem)
VAN AUTRIJVE Gisèle, Brugzavel 52 te 9690 Kluisbergen (Hobbyclub Berchem)
VAN ELSTRAETE Paul, Oudenaardebaan 9 te 9690 Kluisbergen
VANSCHAMELHOUT Monique, Pelikaanwijk 25A te 9690 Kluisbergen (Seniorenkoor De Eekhoorn)