×

Bronopsporing

Lokale corona-bronopsporing

Sinds november 2020 is de gemeente gestart met ‘corona-bronopsporing’ om zo lokale opflakkeringen van het virus snel te kunnen opsporen.

Dit gebeurt samen met de huisartsen en de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. De lokale bronopsporing komt bovenop de contactopsporing van de Vlaamse overheid. Je zal dus, na een positieve coronatest, twee telefoontjes ontvangen:

  • één van een medewerker van de Vlaamse Overheid voor de contactopsporing en
  • één van een medewerker van de gemeente Kluisbergen voor de bronopsporing.

Wanneer een persoon besmet raakt met het coronavirus, doet de Vlaamse Overheid aan contactopsporing. Ze spoort alle contacten op die door de patiënt besmet zouden kunnen zijn. Zo kunnen zij zich laten testen en zich isoleren.

Sinds november 2020 zet het gemeentebestuur van Kluisbergen ook in op bronopsporing. We zoeken naar de bron of oorzaak van een besmetting. Waar de Vlaamse overheid alles ‘stroomafwaarts’ controleert, zoeken wij ‘stroomopwaarts’ tot aan de bron. Op die manier willen we een beeld vormen van de besmettingsclusters om snel eventuele verdere maatregelen te nemen.

Enkele medewerkers van de gemeente engageren zich om de bronopsporing in goede banen te leiden. Elke medewerker is net als de huisarts gebonden aan het beroepsgeheim. Om de privacy van patiënten optimaal te bewaken, krijgen enkel de betrokken huisartsen en de betrokken gemeentelijke medewerkers de gegevens van de patiënt te zien. Dat is noodzakelijk om te analyseren waar zich onrustwekkende situaties voordoen.

Je medewerking aan zowel het telefoontje voor de contactopsporing als dat voor de bronopsporing, is zeer waardevol om het virus in te perken.

Heb je vragen over de lokale ‘corona-bronopsporing’? Contacteer ons dan via info@kluisbergen.be. We hebben je graag verder.