Gemeentelijk ondersteuningsplan

De gemeenteraad keurde eind juni 2020 het gemeentelijk ondersteuningsplan corona goed. Met dit plan wil het gemeentebestuur de inwoners, verenigingen en diverse maatschappelijke sectoren gericht en doeltreffend ondersteunen bij het overwinnen van de gevolgen van de corona-crisis.

Hieronder kan u een overzicht van de getroffen maatregelen terugvinden. 

In een tweede fase zal, in overleg met alle betrokkenen, nagegaan en geëvalueerd worden welke eventuele bijkomende maatregelen nog kunnen genomen worden. 

Jeugd

 • Er wordt een 1e hulp coronakoffer ter beschikking gesteld voor de jeugdverenigingen die op kamp gaan in 2020.
 • De gemeente neemt het kampvervoer (bus- en openbaar vervoer) voor de jeugdverenigingen voor de zomer 2020 ten laste.
 • De subsidies voor de jeugdverenigingen zullen voor 2020 worden toegekend op basis van het gemiddelde aantal punten van de afgelopen drie jaar (2017-2018-2019). Het subsidiebedrag (gemiddelde van de afgelopen drie jaar) zal met 50% verhoogd worden.
 • Er wordt een tussenkomst voorzien voor Kluisbergense kinderen tot en met 18 jaar in het lidgeld van jeugdverenigingen voor 2020-2021 van 50 EUR.

 Cultureel en sociaal

 • De subsidies voor de culturele en socio-culturele verenigingen zullen voor 2020 worden toegekend op basis van het gemiddelde aantal punten van de afgelopen 3 jaar (2017-2018-2019). Het subsidiebedrag (gemiddelde van de afgelopen drie jaar) zal met 50% verhoogd worden.
 • De tussenkomst voor buurtfeesten wordt in 2021 verhoogd naar 200 EUR. De voorwaarden worden soepeler, nl.:
  • De toelage kan aangewend worden voor het dekken van de eerste organisatiekosten (huur tent, huur zaal, optreden muziekgroep, animatie, promotie, ander materiaal, sabam,...), maar kan eveneens gebruikt worden voor het dekken van de kosten voor eten en drank. De toelage is nooit hoger dan de ingebrachte en reëel gemaakte kosten. Indien m.a.w. de gemaakte organisatiekosten die in aanmerking komen voor toelage lager liggen dan 200,00 EUR worden enkel de effectief gemaakte kosten vergoed. De voorstellingen van het cultureel programma 2020-2021 zijn gratis voor zover zij door de gemeente worden georganiseerd, alsook het dansfeest dat wordt ingericht door de sociale raad.
 • De premie voor de verzorging van gehandicapte kinderen wordt in 2020 verhoogd van 125 naar 250 EUR.
 • Er wordt een tussenkomst voorzien voor Kluisbergense kinderen tot en met 18 jaar in het lidgeld van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en voor de Koninklijke Academie Beeldende Kunst voor 2020-2021 van 50 EUR.
 • Aan de grote dorpsevenementen (Berchem Bruist, Ruien Feeste, Zulzeekse Feesten en Kwaremontse feesten) wordt in 2021 een bijzondere toelage toegekend van 1.500 EUR, mits zij tijdens hun evenement mee promotie voeren voor het 50-jarig bestaan van Kluisbergen.
 • Er wordt om de 14 dagen een voedselbank georganiseerd.

Sport

 • De tussenkomst in het lidgeld van sportclubs, voor Kluisbergense kinderen tot en met 18 jaar, wordt voor 2020-2021 verhoogd van 25 EUR naar 50 EUR.
 • De subsidies voor de sportverenigingen zullen voor 2020 worden toegekend op basis van het gemiddelde aantal punten van de afgelopen 3 jaar (2017-2018-2019). Het subsidiebedrag (gemiddelde van de afgelopen drie jaar) zal met 50% verhoogd worden.

Economie

 • Er wordt een toelage toegekend aan de Middenstand Kluisbergen van 2.000 EUR voor de opmaak van de website shoppeninkluisbergen.be
 • De concessionaris van het recreatieoord dient voor de maanden maart-april-mei 2020 geen huurgeld te betalen.
 • Elke horecazaak ontvangt éénmalig een forfaitair bedrag van 500 EUR, als tussenkomst voor een of meerdere publiektoegankelijke activiteiten in de zaak (bijv. optreden artiest, DJ, karaoke-avond,…). Dit bedrag kan aangevraagd worden tot 31.12.2021.