Klimaatplan

Kluisbergen warmt op voor klimaatgezonde acties

Op 26 maart heeft de gemeente Kluisbergen tijdens een plechtig ondertekeningsmoment haar beslissing bekendgemaakt om in te stappen op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee engageert de gemeente zich om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Kluisbergen was op vlak van klimaat lang één van de voorlopers in de regio met een eigen klimaatactieplan tot 2020. Dit nieuwe engagement richt de blik alvast op 2030.

Voorloper in de regio

De gemeente Kluisbergen besliste in 2015 al om deel te nemen aan het Europese “Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie”, het bredere kader voor dit klimaatverhaal. Hiermee wou de stad de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% reduceren via een eigen klimaatactieplan. Door nu in te stappen op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, verruimt het engagement naar een integraal plan met nog eens 20% extra besparing op de CO2-uitstoot tegen 2030.

Over naar actie

Dat de gemeente Kluisbergen nu instapt op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is geen toeval. Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich in 2017 in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Met ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal klimaatactieplan opgemaakt.

Het ambitieuze regionale klimaatplan, dat vorige zomer door de 13 lokale besturen werd goedgekeurd, staat nu klaar om uitgevoerd te worden samen met inwoners, bedrijven, landbouwers, scholen, verenigingen … Kluisbergen springt nu mee op de kar om de uitvoering van klimaatacties ook op haar eigen grondgebied te versnellen.

Nieuw doorgedreven plan

Door het Burgemeestersconvenant opnieuw te ondertekenen, kan de gemeente Kluisbergen haar klimaatbeleid naar een niveau hoger tillen. Onder begeleiding van de Provincie zal de gemeente een nieuw plan opmaken met een langetermijnvisie in het achterhoofd.

Ook Kruisem, Aalst, Wortegem-Petegem, Horebeke, Ninove, Oudenaarde en Oosterzele beslisten om te participeren in het project. Zo is volledig Zuid-Oost-Vlaanderen opgenomen in het regionale klimaatverhaal.

Toetreding tot het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen laat de betrokken lokale besturen toe deel uit te maken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest

De actiefase zal op kruissnelheid komen eens alle gemeenten ook een plan klaar hebben met acties tegen 2030.

Alle info over het klimaatplan is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie.

Contact

Gemeente Kluisbergen

Lode Dekimpe, schepen milieu
0495 21 82 69 – lode@lodedekimpe.be

Arne Debyttere of Ann Taghon, milieudienst
055 23 16 43 – milieu@kluisbergen.be

Projectteam Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

Saskia Van der Stricht, projectcoördinator; SOLVA | Streekoverleg
053 60 77 01 – saskia.van.der.stricht@so-lva.be

Annelies Buffel, communicatieverantwoordelijke; SOLVA | Streekoverleg
053 60 77 00 – annelies.buffel@so-lva.be

Kim Rienckens, beleidsmedewerker Klimaat; Provincie Oost-Vlaanderen
09 267 78 16 – kim.rienckens@oost-vlaanderen.be

Download hier het klimaatplan

Brochure Klimaatplan.pdf