5 redenen om je kind te vaccineren tegen COVID-19

Samen kunnen we corona onder controle krijgen. Door iedereen te vaccineren. Ook jonge kinderen. Zo kan het virus zich minder en moeilijker verspreiden. Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, dat is blijven leren, sporten en spelen! We geven je graag 5 redenen om je kind te vaccineren:

  1. Bescherm het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen

Elke gevaccineerde persoon is een extra barrière voor de verspreiding van het COVID-19-virus. Als veel kinderen zich laten vaccineren tegen COVID-19, kan COVID-19 zich dus minder snel en minder breed verspreiden in de hele bevolking.

Golven van besmettingen zijn niet uitgesloten, maar zijn dan kleiner en van kortere duur als ook de kinderen gevaccineerd zijn. Dat zorgt ervoor dat het leven, het onderwijs, de vrijetijdsbeleving en dus de algemene ontwikkelingskansen van kinderen minder verstoord worden.

  1. Vaccinatie van kinderen beschermt hun ouders, grootouders en vele andere mensen

Een gevaccineerd kind heeft minder risico om besmet te geraken met COVID-19 en heeft dan ook minder risico om andere mensen te besmetten. Het risico op besmetting en doorgeven van een besmetting is niet uitgesloten, maar kleiner.

Door zich te vaccineren geeft een kind dus extra bescherming aan de mensen met wie het vaak in contact komt. De ouders, gootouders, mensen op school of in de vrijetijdsbeleving…

De meeste volwassenen in Vlaanderen zijn ook gevaccineerd. Door ook de kinderen te vaccineren, hebben ze een dubbele bescherming als ze contact hebben met het kind: hun eigen vaccin en het vaccin van het kind.

De vierde golf in Vlaanderen (oktober-december 2021) heeft getoond dat het virus verhoudingsgewijs meer circuleerde bij de niet-gevaccineerde jonge kinderen dan bij de grotendeels gevaccineerde volwassen bevolking. Het virus kon daar sterk aanwezig blijven en vandaar voor besmettingen zorgen bij de volwassenen, vaak ondanks hun vaccinatie. Door zoveel mogelijk kinderen te vaccineren, zorgen we ervoor dat het virus veel minder de kans krijgt om bij hen de ronde te doen en vandaar over te springen naar meer kwetsbare volwassen personen zoals ouderen, zieke mensen, zwangere vrouwen enz.

  1. Bescherm de gezondheid van kinderen

Met de huidige varianten van COVID-19 worden jonge kinderen gelukkig maar zelden erg ziek van COVID-19. Toch is er een klein risico op ernstige ziekte en ziekenhuisopnames bij kinderen. Dat risico is hoger bij kinderen die al andere gezondheidsproblemen hebben. Ook zijn een aantal mogelijke langetermijngevolgen van COVID bij kinderen nog niet goed gekend.

Vaccinatie beschermt kinderen zeer goed tegen milde en zware ziekte door COVID-19.

We weten ook niet of toekomstige varianten van COVID-19 niet meer ziekte bij kinderen kan opwekken. De vaccins kunnen minder goed werken tegen nieuwe varianten, maar zullen altijd een vorm van bescherming bieden, vooral tegen ernstige ziekte.

  1. Immuniteit door vaccinatie is beter dan immuniteit door besmetting

Je kind immuniteit tegen COVID-19 laten opwekken doe je beter met een vaccin dan met een COVID-besmetting.

Bij vaccinatie wordt de immuniteit op een veilige en gecontroleerde manier opgewekt. Bij een COVID-19 besmetting is er altijd risico op ziekte (klein risico bij kinderen) en het risico dat de besmetting wordt overgedragen naar andere mensen.

Ook als een kind al besmet is geweest met COVID-19, is het beter om het kind nog te laten vaccineren. De immuniteit die opgewekt is na de besmetting kan immers niet sterk geweest zijn of al verdwenen zijn. Een vaccinatie na een besmetting zorgt voor een booster en zal de immuniteit terug sterk opwekken.

In het algemeen (los van COVID19-vaccinatie en ziekte) mogen we er niet foutief van uitgaan dat een natuurlijke infectie automatisch een levenslange bescherming geeft. Het beste voorbeeld daarvan is kinkhoest, waarvan we weten dat mensen 10 à 15 jaar na een natuurlijke infectie opnieuw vatbaar zijn. Idem dito voor de winter-coronavirussen; ook die geven een tijdelijke immuniteit, en zeker niet levenslang.

  1. Vaccinatie is veilig voor kinderen

Vaccinatie beschermt kinderen tegen ziekte en veroorzaakt zelf nauwelijks bijwerkingen of gezondheidsproblemen.

In de studie voor de goedkeuring van het Pfizer-vaccin bij kinderen van 5 tot 11 jaar werden enkel milde bijwerkingen waargenomen bij een beperkt aantal kinderen: koorts, pijn op de plaats van de inspuiting, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn.

In Israël en de Vereinigde Staten werden tegen begin december al miljoenen kinderen gevaccineerd met het Pfizer-vaccin voor kinderen. Meer ernstige bijwerkingen van het Pfizer-vaccin zoals de hartaandoening myocarditis en pericarditis (hartontsteking) die bij een beperkt aantal volwassen werden opgemerkt, werden in zeer zeldzame gevallen (ongeveer 1 per miljoen vaccinaties) vastgesteld bij de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Deze bijwerking is bij kinderen verloopt mild en treedt meestal op in de week na vaccinatie. Deze aandoening herstelt meestal vlot. In het algemeen wordt deze aandoening veel vaker gezien na het doormaken van een COVID-19-infectie dan na vaccinatie.

Dankzij de studies naar de vaccins zien we of én welke mogelijke bijwerkingen er kunnen optreden. De meeste bijwerkingen worden binnen 6 weken na vaccinatie zichtbaar. Die worden dan tijdens de klinische studies opgepikt.  De langetermijngevolgen van vaccinatie bij kinderen zijn nog niet gekend. Intussen zijn de vaccinaties bij volwassen al bijna een jaar oud zonder dat er langetermijns gezondheidsproblemen zijn opgedoken.

Ook bij andere vaccinatie, ook kindervaccinaties, zien we geen lange termijn gezondheidsproblemen.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over vaccinatie bij kinderen? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen of neem contact op met je kinder- of huisarts.