Compensatie regeling voor luiergebruikers

Naar aanleiding van de invoering van de gewichtsgebonden inzameling van GFT- en restafval, keurde de Gemeenteraad van 25 maart 2021 een sociale correctie goed.

Voor kinderen

Vanaf 1 januari 2021 wordt voor kinderen die op 1 januari van het betrokken jaar zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Kluisbergen een toelage voorzien van 25 euro per jaar, en dit tot en met het jaar waarin het kind de leeftijd van 2 jaar bereikt.

De toelage wordt door het gemeentebestuur betaald op de provisierekening van ILvA van het gezinshoofd van het adres waar het kind op 1 januari van het betrokken jaar was ingeschreven.

Voor volwassenen

Vanaf 1 januari 2021 wordt voor mensen met chronische incontinentieproblemen, die niet in een residentiële voorziening, serviceflat, assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf verblijven en op 1 januari van het betrokken jaar zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Kluisbergen, een premie voorzien van 75 euro per jaar.

De medische reden tegemoetkoming inzake incontinentie kan worden verkregen na het voorleggen van één van de volgende attesten (jaarlijks voor te leggen):

  • Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden of
  • Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen of
  • Attest tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Meer info

Heb je vragen over deze sociale correctie? Neem dan contact op met de Milieudienst via milieu@kluisbergen.be of 055 23 16 43.