COVID 19 - Heb je recht op maatschappelijke steun?

Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de coronaviruscrisis

Onze Sociale dienst zal materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Voor wie?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de coronacrisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door de Sociale dienst erkend wordt als hulpbehoevend.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap ...

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten?

Hulp bij huisvesting.

Inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.

Hulp inzake energie.

Dit wilt zeggen het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.

Psychosociale hulp.

Dit betreft het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.

Hulp inzake gezondheid.

Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.

Hulp inzake digitale toegankelijkheid.

Digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.

Financiële hulp.

Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.

Basisbehoeften.

Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen ...

Hulp voor de families in moeilijkheden.

In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Hulp nodig?

Neem dan contact op met de Sociale dienst