Echt donker op de Nacht van de Duisternis

Als je vanuit de ruimte naar de nachtelijke zijde van de Aarde kijkt, valt in het oververlichte West-Europa de driehoek van Vlaanderen op door een nog fellere lichtvloed. Dat komt omdat Vlaanderen tot de absoluut meest verlichte regio’s in de wereld behoort. Astronauten noemen ons landje ook wel eens ‘Bright Belgium’, en moeten vaak gevoelige aardobservatie-apparatuur uitschakelen tijdens de overvlucht.

De ‘Nacht van de Duisternis’ is een campagne om ieder van ons weer het mooie van het nachtelijke landschap te laten ontdekken. Op de ‘Nacht van de duisternis’ worden overal in Vlaanderen de openbare verlichting en de monument-en klemtoonverlichting zoveel als mogelijk gedoofd, om de nacht weer eens echt de nacht te laten zijn. Er wordt immers te veel en verkeerd verlicht, zowel door de overheid, de industrie als de bevolking. Dit kunstlicht straalt vaak omhoog, waardoor dit niet nuttig is voor de mensen maar waardoor wel de nachtelijke natuur wordt verstoord. Deze verstoring van de nachtelijke duisternis beïnvloedt het leven van nachtdieren, en verstoort de ontwikkeling en groei van heel wat planten. Ook bij mensen veroorzaakt lichthinder en lichtvervuiling een hele reeks gezondheidsproblemen en slaapstoornissen. Bovendien is onnodige verlichting een verspilling van energie.

Tijdens de nacht van de duisternis wordt de klemtoonverlichting in Kluisbergen gedoofd ter hoogte van de kerk van Zulzeke, de kerk van Ruien, de kerk van Kwaremont, de kerk van Berchem, de voormalige pastorij in de Stationsstraat, het gemeentehuis en de brandweer.