×

Een Boost voor je bos!

Meer bossen betekent meer groene longen, meer plaats om te ontspannen en meer biodiversiteit.
Bovendien kunnen bossen de klimaatveranderingen temperen. "Zelf een bos aanplanten is nog zo leuk omdat je van dichtbij het bos ziet evolueren en merkt hoe vlinders en vogels hun weg vinden in dit paradijsje", vertelt Lotte Van Nevel van De Bosgroepen.

Heb je grond die je wil bebossen maar kan je nog wel een impuls gebruiken? Dan kan je een aanvraag indienen bij BOOST en tot 25.000 euro per hectare krijgen voor een bebossing op jouw grond. "Zo werd afgelopen 3 jaar inmiddels al meer dan 14 hectare nieuw bos aangelegd in Oost-Vlaanderen, goed voor zo'n 29.000 bomen", vervolgt Lotte. "De deadline voor aanvragen is 30 april, en kan via www.boostvoorbos.be. Je kan bovendien rekenen op hulp van De Bosgroepen bij het voorbereiden van jouw aanvraag. Maak je aanspraak op de bebossingssubsidie van de Vlaamse overheid? Ook dan kan je een dossier indienen. In dat geval maak je kans op een BOOST-toelage van 15.000 euro per hectare, bovenop de Vlaamse subsidie van 25.000 euro per hectare. Zo willen we bosuitbreiding net dat streepje voor geven.

Ook zonder zelf een bos aan te planten kan je mee zorgen voor extra bos via een gift aan BOOST. Elke euro die ze ontvangen gaat integraal naar het aanplanten van klimaatrobuust bos in Oost-Vlaanderen.

Je vindt alle info over BOOST op www.boostvoorbos.be.