Hulpacties voor getroffenen n.a.v. overstromingen

Op de nationale persconferentie  m.b.t. de watersnood in ons land werd een nationaal initiatief aangekondigd om de getroffen inwoners te helpen. Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te coördineren. De gouverneur zet haar schouders onder dit initiatief.

 Het gaat om:

  • Financiële solidariteit: via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan iedereen die dat wil een gift storten.
  • Helpende handen gezocht: kandidaat-vrijwilligers kunnen zich via een platform aanmelden en worden verder op de hoogte gehouden van taken die zich aandienen. Via datzelfde platform kunnen hulpvragen ingediend worden. Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met relatiebeheer@rodekruis.be.

Alle informatie over dit nationaal initiatief is terug te vinden op de website https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/.