×

Ingediende projecten plaatsing (semi)-publieke laadpunten

In juni 2022 lanceerde Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters een projectoproep om (semi)-publieke laadpunten te realiseren. Deze CPT(Clean Power Transport)-oproep richtte zich op laadinfrastructuur op het private domein dat publiek toegankelijk is. Veel bedrijven dienden een aanvraag in en zijn dus bereid om te investeren in laadinfrastructuur die ze openstellen voor gebruik door het brede publiek. Concreet gaat het om locaties bij kleine handelaars, grote supermarktparkings, bedrijfsparkings, klassieke tankstations en andere strategisch gelegen locaties buiten het openbare domein.
 

Het resultaat van deze oproep is dat er de komende 2 jaar 10.789 extra (semi)-publieke laadequivalenten zullen bijkomen in Vlaanderen. 42 hiervan zullen gerealiseerd worden in Kluisbergen, wat aangeeft dat heel wat Kluisbergense bedrijven/handel/horeca meehelpen aan de switch naar elektrificatie van onze mobiliteit.

Graag hadden we eens gepolst wie deze Kluisbergense bedrijven precies zijn. We vragen aan de bedrijven die een project hebben ingediend tijdens deze CPT-oproep om een berichtje te sturen naar onze milieudienst (milieu@kluisbergen.be). Graag hoorden we waar jullie laadpunten zullen gerealiseerd worden, alsook om welk type (standaard, snellader, ultrasnelladers) het gaat.

Meer info: http://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/23/laadpalen-nieuw-peeters/.

Opmerking: laadpuntequivalenten (CPE) zijn niet hetzelfde als het aantal laadpunten. Laadequivalenten zijn een manier van tellen waarbij rekening wordt gehouden met de laadsnelheid. Een laadpaal met een normaal vermogen kennen we maximaal 2 laadequivalenten toe. Bij snellaadpunten zijn dat maximaal 5 laadequivalenten en bij ultrasnellaadpunten (150kW en meer) zijn dat 10 laadequivalenten. Er wordt eveneens rekening gehouden met het aantal uren dat de laadpunten toegankelijk zijn. Een 11kW-lader die alleen tijdens de openingstijden van een supermarkt te gebruiken is, telt bijvoorbeeld voor een half laadequivalent.