×

Kandidaatstelling voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken

Om bepaalde beheerwerken in onze natuurdomeinen uit te voeren wil het Agentschap voor Natuur en Bos niet-betalende concessies natuurbeheer afsluiten. In dit kader zoeken we kandidaat-beheerders.

Meer informatie over de ligging van de verschillende beheergebieden vindt u , samen met het digitaal invulformulier, op http://www.natuurenbos.be/concessies-natuurbeheer  
Het formulier zal ter beschikking zijn van 9/12/2022 tot en met 11/01/2023.