Kluisbergen beschermt zijn landschap

Subsidies voor knotbomen – winter 2021-2022.

Knotbomen zijn typische kleine landschapselementen die mee vorm geven aan het landelijke karakter van de Vlaamse Ardennen en dienen zo veel als mogelijk behouden te blijven. Ze getuigen van een eeuwenoude wisselwerking tussen mens en natuur. Door een boom periodiek en op een specifieke wijze te snoeien creëerde men een hernieuwbare houtleverancier.

Niet alleen de mensen houden van knotbomen, ook de natuur is er dol op. Op de stam en in de knoest ontstaan door het inrotten vele holten die ervoor zorgen dat de knotboom nest- en schuilgelegenheid biedt aan heel wat vogels, vleermuizen, knaagdieren en insecten. In de herfst verzamelen zich bladeren op de knot die er verteren, en zo kunnen varens, mossen en zwammen er ontkiemen. In oudere knotbomen groeien zelfs heuse struiken zoals de vlier of de lijsterbes.

Een knotboom wordt afhankelijk van de boomsoort elke zes tot tien jaar geknot, anders kan de stam openscheuren en in het slechtste geval zelfs afsterven.

De gemeente Kluisbergen heeft in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) een ondersteuningsaanbod omtrent knotten uitgewerkt voor de winter 2021-2022. Heb je zelf knotbomen die deze winter een knotbeurt kunnen gebruiken, dan biedt de gemeente en RLVA je volgende opties, gebaseerd op wat je zelf kan/wil doen.

Optie 1: Gratis ontlening van een mobiele hakselaar

De gemeente zal hiertoe begin volgend jaar gratis een mobiele hakselmachine ter beschikking stellen aan eigenaars van knotwilgen, zodat deze zelf hun eigen snoeihout kunnen verhakselen. Je staat zelf in voor het knotten, het verzamelen van het hout, het verhakselen en de verwerking van het hakselhout. Mensen die hiervan gebruik willen maken, kunnen deze hakselaar reserveren voor 2 november 2021 via onderstaande knop of telefonisch via 055 23 16 43. De planning voor de ontlening van de hakselaar zal opgemaakt worden op basis van de interesse voor dit project.

Optie 2: Groepsaankoop knotten

Tijdens de winter van 2021-2022 biedt het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen in samenwerking met de gemeente Kluisbergen de inwoners de mogelijkheid om mee te doen aan een groepsaankoop voor het knotten van knotbomen. Enkel knotbomen die dringend aan onderhoud toe zijn en dus minstens 7 jaar niet geknot werden, komen in aanmerking. Bij deze groepsaankoop komt er een knotteam langs die voor jou de bomen knot en voor de afvoer van het snoeihout zorgt. Het snoeihout wordt eigendom van Regionaal Landschap.

Je kan hiervoor inschrijven als je minstens 5 dergelijke knotbomen hebt. Een bijkomende voorwaarde is dat deze bomen in of langs een wei of akker gelegen zijn en bereikbaar zijn met een rupskraan.

Zodra er 30 knotbomen ingeschreven zijn in de gemeente Kluisbergen, gaat deze groepsaankoop door. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de knotwerkzaamheden plaatsvinden tussen 15 november 2021 en 15 maart 2022.

Eén knotboom met achterstallig beheer knotten kost 73 euro (incl. btw). Die kost wordt voor jou verminderd tot 31,5 euro met een eenmalige premie van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen alsook een eenmalige premie van de gemeente Kluisbergen.

Wil je hier graag aan meedoen, stuur dan voor 2 november 2021 een mail naar jeroen.vanhee@rlva.be of bel 055/20.72.65. Geef de locatie van de bomen aan op luchtfoto of plan, of geef het nummer van het kadastraal perceel waarop de bomen zich bevinden door. Stuur liefst duidelijke foto’s mee van de bomen. Regionaal Landschap zal dan bij u langskomen om na te gaan of jouw bomen in aanmerking komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, contracteren zij de knotters en handelen ze alle administratie af.

Optie 3: Goed Geknot

Goed Geknot is een online platform dat eigenaars kleine landschapselementen zoals knotbomen, houtkanten en hakhoutbosjes in contact brengt met vrijwillige knotters. De knotteams doen de knotwerken gratis in ruil voor het hout. De knotteams krijgen het brandhout (dikke takken) en stapelt het snoeiafval (de dunne takken) op een hoop. Als eigenaar sta je dan zelf in voor de verwerking van dit kleine tafafval.

Je kan je hiervoor opgeven via www.goedgeknot.be. Zij contacteren je dan om af te spreken wanneer er geknot wordt, hoe de knotters je eigendom kunnen betreden en waar de takkenhopen voor het snoeiafval komen. Let op, de vraag naar knotters is elk jaar veel groter dan wat de vrijwillige knotteams kunnen verwerken. Gezien bomen met achterstallig beheer knotten gevaarlijk kan zijn, kan het zijn dat jouw aanvraag niet door de knotteams van Goed Geknot behandeld kan worden.