Nieuwe bijkomende lokale maatregelen

Om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus zoveel mogelijk af te remmen, hebben de gemeenten in de politiezone Vlaamse Ardennen deze aanvullende maatregelen genomen: 

  1. Alle activiteiten waaronder ook winterdorpen, wintercafés, kerstboomverbrandingen/verhakselingen, nieuwjaarsbijeenkomsten of -activiteiten, … worden op het volledig grondgebied van de gemeente verboden.
  2. Bij het organiseren van activiteiten wordt door de organisator een Covid plan van aanpak voorgelegd. Dit omvat onder meer een sanitair plan en een stappenplan betreffende de ventilatie. De organisatie dient het aangeleverde canvas in te vullen en mee te sturen bij het verplichte evenementenformulier.
  3. Eigen gemeentelijke accommodaties, die ter beschikking gesteld worden van verenigingen en ondernemingen, worden gesloten.
  4. De douches in de gemeentelijke sportinfrastructuren worden gesloten. De kleedkamers kunnen enkel worden gebruikt met het doel zich te omkleden op een zo kort mogelijke tijd. Hierbij zijn volgende maatregelen van toepassing: hygiëne en ontsmetting, CO2-meting, ventilatie, afstand houden en mondmaskerplicht. Het betreden van de kleedkamers door kinderen en jongeren bij schoolse activiteiten is wel toegelaten.

Deze maatregelen treden in werking vanaf 27 december 2021 tot 28 januari 2022.

 

Lees hier het volledige besluit van de burgemeester