Ruien 2.0: en nu voor echt!

Hoe kunnen we de dorpskern van Ruien blijvend vormgeven?

We nodigen jullie graag uit op de participatieavond van dinsdag 16 november 2021. Die avond maken we samen de analyse over de sterktes en opportuniteiten van deze dorpskern, maar denken we ook na over de bedreigingen en zwaktes.

Intercommunale SOLVA zal ons de eerste avond begeleiden. Ze brengen enkele cijfers over onze gemeente, zoals onze bevolkingsgroei en de ruimtelijke verandering tot op vandaag. Wij werpen ook een blik op de toekomstige evoluties, zoals de groei van gezinnen met de uitbreiding van het woongebied Rosalinde, achter de begraafplaats.

Daarna worden we uitgenodigd om te dromen over het dorp van de toekomst en welke ideeën we hieruit kunnen meenemen voor de dorpskern van Ruien, dit vanuit de sterktes en noden die al werden benoemd door de inwoners. We nemen de tijd om ideeën te formuleren en er vorm aan te geven. Dit geeft het bestuur alvast voeding in de uitvoering van enkele acties uit het meerjarenplan. In een volgende stap willen we hiermee concreet aan de slag.

Praktisch

Datum: dinsdag 16 november 2021

Locatie: feestzaal Brugzavel, Brugzavel 25b, Berchem

Uren: welkom om 18.30 uur. Start om 19 uur en einde om 22 uur.

Deelnemers: max. 100 (indien meer interesse kan een 2e avond worden georganiseerd)

Inschrijven kan via onderstaande knop of telefonisch via 055 23 16 21 (graag voor 10 november 2021)