Uitstel desactivering kernreactoren in Doel

Aankondiging raadpleging bevolking

15/04/2021 tot 15/06/2021

Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Kennisgeving betreffende een project dat wordt voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG

België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen. Door de wet van 31/01/2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, werd er door de wijziging van 28/06/2015 aan de wet van 31/01/2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging.  Deze raadpleging vindt plaats van 15 april tot 15 juni 2021.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende link: https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2

Inzage in de documenten

Deze documenten kunnen ook ingekeken worden op de Milieudienst te Kluisbergen (Berchemstraat 55 A). Gezien de maatregelen inzake de corona-besmettingen, is het noodzakelijk om hiervoor een afspraak vast te leggen via 055/23.16.49.

Inspraakreacties

Inspraakreacties kunnen ingediend worden voor 15 juni 2021 via het onlineformulier beschikbaar via https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2.
Reageren kan ook per post via FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Raadpleging Doel 1 en 2, Albert II-laan, 16, 1000 Brussel.