×

Vangactie zwerfkatten op 6 en 7 februari

Samen met de vzw RATO zal een nieuwe vangactie georganiseerd worden op 6 en 7 februari 2023.

Heeft de gevangen kat een knip in het oor (zie foto) dan werd ze reeds onvruchtbaar gemaakt en wordt ze onmiddellijk weer vrijgelaten. De andere gevangen zwerfkatten worden door een dierenarts onderzocht, onvruchtbaar gemaakt en krijgen een herkenningsknip in het oor vooraleer ze terug worden uitgezet. Zieke dieren (kattenaids, leucose) worden pijnloos uit hun lijden verlost.

De vangnachten gaan door op maandagnacht 6/02 en dinsdagnacht 7/02.
Inwoners kunnen zwerfkattenlocaties melden aan de milieudienst, 055/23 16 43,  milieu@kluisbergen.be, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van  de melder, het aantal katten én het adres waar zich de katten bevinden.
De melders worden op voorhand gecontacteerd door de medewerkers van de vzw RATO.

Vanaf 6 februari zal vzw RATO dan starten met het plaatsen van vangkooien.  De kooien blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de dierenarts voor behandeling.  Na de behandeling worden de katten uitgezet op dezelfde plaats waar ze werden gevangen. Voor alle duidelijkheid: de zwerfkattenpopulatie zal niet verdwijnen. We willen enkel een gezonde kattenpopulatie verkrijgen, waarbij het aantal katten niet onbeperkt kan uitbreiden.

Aan de eigenaars van huiskatten wordt gevraagd om op de vangnachten de huiskat in de mate van het mogelijke binnen te houden of een halsbandje om te doen. Gelieve op de dag van de vangnachten de zwerfkatten geen eten te geven, aangezien het vangen gebeurt in speciale kooien met lokvoeder.

Enkel de behandeling van katten die door de vzw RATO naar een dierenarts gebracht werden, wordt gefinancierd door de gemeente.
Mogen wij u bij deze tevens nogmaals dringend verzoeken om uw eigen kat(ten) te laten steriliseren/castreren mocht dit nog niet gebeurd zijn. U staat dan uiteraard zelf in voor de kosten.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de milieudienst, Berchemstraat 55A te Kluisbergen (Marthe Minnaert), 055/23 16 43, milieu@kluisbergen.be.