Werken Berchemstraat en Pontstraat

Riolerings- en wegeniswerken in de Berchemstraat en Pontstraat, deelgemeente Berchem.

Waarom deze werken

Langs het volledige project wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater zullen afgevoerd worden naar een apart
rioleringsstelsel. Hierdoor wordt het effect op de waterkwaliteit sterk verbeterd gezien er bij hevige regenbuien minder verdund afvalwater zal geloosd worden op de beken en de Schelde. De werken in opdracht van Aquafin zijn hieronder in rood aangeduid. Langs het groen aangeduide deel van deze opdracht worden de rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van de gemeentelijke rioolbeheerder Farys.

werken

Wat gebeurt eerst

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (bv. Farys, Fluvius, Telenet, Proximus, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken werden voor een groot deel reeds uitgevoerd, maar ook tijdens de rioleringswerken zullen er nog aanpassingswerken moeten gebeuren. De ruimte in sommige zones in de Pontstraat is te beperkt om alle nutsleidingen reeds op voorhand te verplaatsen.

Wanneer starten de rioleringswerken

Vanaf maandag 28 juni 2021 start de aannemer van de riolerings- en wegeniswerken. Hij werkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit:

FasePlaats - omgeving van de werkenStartEinde
(schatting)
1Berchemstraat tussen Brugzavel en de Pontstraat, incl. kruispunt Berchemstraat – PontstraatIn de week van 21juniDecember 2021
2Opbraak- en rioleringswerken in de Pontstraat (tussen Berchemstraat en Rozenlaan)December 2021Februari 2022
3

Berchemstraat tussen de Pontstraat en de Oudenaardebaan

Aanpassing nutsleidingen in de Pontstraat (tussen Berchemstraat en Rozenlaan)
Februari 2022Juli 2022
4Wegeniswerken in de Pontstraat (tussen Berchemstraat en Rozenlaan)Juni 2022September 2022
5Berchemstraat tussen de Dwarsstraat en Brugzavel, incl. kruispunt Berchemstraat – BrugzavelSeptember 2022Oktober 2022

LET OP: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Bij de aanvang van de rioleringswerken zal er gestart worden in de zone van de Berchemstraat tussen woning nr. 93 en het kruispunt Berchemstraat-Brugzavel.Tijdens de eerste vakantieperiode (algemeen bouwverlof van de aannemer) zal het opgebroken gedeelte voorzien worden van een steenslaglaag zodat de woningen in die zone bereikbaar zijn.

Werken zorgen voor hinder

Overal waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moeilijker zijn om aan uw woning te geraken. Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen.

Bereikbaarheid van uw woning

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom a.u.b. uw snelheid, het blijft een werf.

Plaatselijk verkeer is mogelijk

Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7.00 uur tot 16.30 uur) zal dit op bepaalde momenten toch hinder ondervinden. Denk bv. aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen. Af en toe zult u met de auto niet tot bij uw oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt gelegd. De aannemer laat u dit op voorhand weten, zodat u uw wagen tijdig kan verplaatsen.

Veiligheid staat voorop

Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s voor u en voor ons te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we uw hulp nodig!

Enkele richtlijnen:

 • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
 • Ga alleen op de werf als het niet anders kan.
 • Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.
 • Zorg dat u alles ziet en hoort, berg uw gsm even op.

Openbaar vervoer

Het is mogelijk dat De Lijn zijn traject aanpast volgens de omleiding en/of dat er tijdelijke
haltes worden voorzien. De openbare vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan de
betrokken haltes en verwijst ze door naar de tijdelijke stopplaatsen van zodra er wijzigingen
zijn aan de normale dienstregeling. Meer informatie op www.delijn.be van zodra van
toepassing.

Post

Bpost werd verwittigd van de werken in uw straat.

Huisvuilinzameling

Met de huisvuilophaaldienst werden afspraken gemaakt zodat het huisvuil ook tijdens de werken wordt opgehaald. Als de riolering in de straat wordt gelegd, dan kan de vuilniswagen niet door. Breng daarom a.u.b. uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de
dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer. Zo kunt u samen met hem/haar een oplossing zoeken.

Verhuis of levering

Plant u een verhuis of verwacht u een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer of het Aquafin Contactcenter. Zo kan de aannemer in zijn planning rekening houden met uw vraag.

Waterdichte kelders, een verantwoordelijkheid van de eigenaar

Elke huiseigenaar moet ervoor zorgen dat zijn kelder waterdicht is. Na de uitvoering van rioleringswerken kunnen er bij sommige huizen vochtproblemen ontstaan in de kelder. Bij nieuwe kelders stelt dit probleem zich meestal niet. Bij oudere kelders kan de waterdichtheid wel een probleem zijn. Bij rioleringswerken worden defecte en poreuze rioleringsbuizen vervangen door nieuwe waterdichte buizen. Hierdoor is het mogelijk dat de drainerende
functie van de oude riolering verdwijnt en dat het grondwater ter hoogte van een woning stijgt. Op die manier kan een kelder waar vroeger nooit problemen waren toch nat worden na de rioleringswerken. De eigenaar blijft evenwel verantwoordelijk voor de waterdichtheid van zijn kelder. De kosten
voor het waterdicht maken van een kelder moet de eigenaar dan ook steeds zelf bekostigen.

Belangrijk voor handelaars en ondernemingen

Hinder door de werken voor uw deur? Dan kunt u mogelijk een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als u voor deze premie in aanmerking komt, dan krijgt u van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kunt u de uitbetaling van de premie aanvragen. Bent u gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan kunt u bijkomend een sluitingspremie vragen. Voorwaarden en meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

Meer informatie en vragen

Praktische vragen

Een praktische vraag over bv. de toegang tot uw woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland, …?
Werfleider Gilles Doclo van aannemer Wannijn.

Ook de gemeentelijk rioolbeheerder Farys volgt dit project op.

De opvolging binnen de gemeente gebeurt via gemeentewerken@kluisbergen.be.

Noodgeval

Bel buiten de werkuren (voor 8.00 uur en na 19.00 uur) en in het weekend het gratis noodnummer 0800 16 603. Ook op brug- en feestdagen.

Onderbreking van de nutsvoorzieningen

Bij werken aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit of telefonie/internet/televisie) kan het
gebeuren dat de toevoer of het signaal wordt onderbroken. U kunt dit best rechtstreeks melden aan van de volgende nutsbedrijven:

 • Drinkwater
  • Farys * Storingen en defecten 078 35 35 99
 • Aardgas
  • Fluvius * Storingen 078 35 35 00 * Gasreuk 0800 65 065
 • Elektriciteit
  • Fluvius * Storingen 078 35 35 00 * Gasreuk 0800 65 065
 • Telecommunicatie
  • Proximus * Storingen 0800 22 800
  • Telenet * Storingen 015 66 66 66

Als de onderbreking het gevolg is van de activiteiten van de aannemer van de rioleringswerken, dan neemt deze onmiddellijk contact met het nutsbedrijf dat de herstelling moet uitvoeren. Het kan echter geen kwaad dat u zelf ook nog eens het nutsbedrijf verwittigt.