Werken N8

Nieuwe duiker onder Berchemweg om overstromingen tegen te gaan

Algemeen

De Maarkebeek is een beek in de Vlaamse Ardennen. In 2010 werd de regio rond deze beek getroffen door zware overstromingen. Om dit in de toekomst te vermijden sloeg de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de handen in elkaar met de stad Oudenaarde, de gemeente Maarkedal en de provincie Oost-Vlaanderen. Samen stelden ze het ‘Riviercontract Maarkebeek’ op. In dit contract staan alle maatregelen die deze partners willen nemen om het risico op overstromingen in de regio te verminderen.  

Eén van deze ingrepen is het plaatsen van een duiker, dat is een kokervormige constructie, onder de Berchemweg (N8) in Oudenaarde. Omdat deze gewestweg voor de werken onderbroken wordt, is ook het Agentschap Wegen en Verkeer partner in dit verhaal. 

Wat en waarom?

De aanleg van een nieuwe duiker ter hoogte van Meersbloem-Leupegem en de Georges Lobertstraat maakt deel uit van het Riviercontract Maarkebeek. Heel wat maatregelen uit dit contract zijn ondertussen uitgevoerd. Het plaatsen van de duiker vormt samen met nog 2 andere maatregelen, een volgende stap in de uitvoer van het contract. 

 

WOV Maarkebeek Oudenaarde overzichtskaartje

 

De nieuwe duiker zal breder zijn en dieper liggen dan de huidige. Zo kan er meer water via deze weg richting de monding van de Maarkebeek die iets verderop ligt bij de Schelde. In de omgeving van de duiker liggen een aantal nutsleidingen die de doorgang voor het water bij hoge waterstanden belemmeren. Ook deze zal de VMM verplaatsen en vervangen. 

Naast het plaatsen van de duiker worden nog 2 andere maatregelen uitgevoerd. De stad Oudenaarde verplaatst 3 bruggen die langs de Berchemweg liggen en ter hoogte van Meersbloem-Leupegem verbreedt de VMM de Maarkebeek. Ook met deze maatregelen moet het water via de Maarkebeek sneller naar de Schelde kunnen stromen zodat overstromingen vermeden worden. 
 

WOV Duiker N8

Bestaande duiker onder de N8

Timing en impact

Van 15 februari tot 2 april vernieuwen de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwen. Na de passage van de Ronde van Vlaanderen op 4 april volgen de hoofdwerken op en onder de weg. Deze duren tot het bouwverlof van juli 2021.

15 februari tot 2 april: nutswerken

In deze periode zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen verplaatsen, onder meer door een gestuurde boring onder de Maarkebeek. Het verkeer op de Berchemweg (N8) blijft tijdens deze werken in beide richtingen mogelijk, zij het beurtelings geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Deze komen op het kruispunt Meersbloem-Leupegem en de Georges Lobertstraat en zorgen ervoor dat het verkeer in beide richtingen beurtelings langs de werfzone kan rijden. Die werfzone bevindt zich op de Berchemweg tussen de Schapendries en de Georges Lobertstraat. Daar nemen de nutsmaatschappijen tijdens de werken 1 rijstrook in. 

Naarmate de werken vorderen kunnen de verkeerslichten binnen deze werfzone nog verplaatst worden. Tijdens de volledige duur van de nutswerken blijft het in- en uitrijden van het bedrijventerrein via Meersbloem-Leupegem en Meersbloem-Melden mogelijk. 

Ook de Lijnbus blijft langs de Berchemweg rijden en alle haltes bedienen. 

OMLEIDING VOOR FIETSERS TIJDENS DE NUTSWERKEN

Tijdens de werken van 15 februari tot 2 april voorzien we we een omleiding voor fietsers via het bedrijventerrein over Meersbloem-Melden en Meersbloem-Leupegem.  

Gedurende 1 dag zullen de nutsmaatschappijen de fietspaden langs de Berchemweg innemen. Dat is nodig om voldoende plaats te hebben voor de lange buizen waarin zij later hun leidingen moeten plaatsen. Fietsers worden die dag op grotere afstand omgeleid. Hiervoor zal signalisatie geplaatst worden.  

AFSLUITEN SCHAPENDRIES EN GEORGES LOBERTSTRAAT TER HOOGTE VAN BERCHEMWEG (N8)

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden over sluipverkeer in de omgeving worden de toegangen tot de Schapendries en de Georges Lobertstraat op de Berchemweg (N8) afgesloten tijdens deze werken. Bewoners en plaatselijk verkeer worden omgeleid. 

De Georges Lobertstraat, Zonnebloemstraat, Verenigde Natiënlaan, Puistraat, Dries Ter Biest en Wolfabriekstraat zijn enkel bereikbaar via de N60. Inrijden gebeurt via de Verenigde Natiënlaan (éénrichtingsverkeer) en de Wolfabriekstraat. Uitrijden kan via de Verenigde Natiënlaan en de Wolfabriekstraat.

De Schapendries, Rennemonde, Onderbos zijn bereikbaar vanaf de N60: in- en uitrijden via Schapendries of via de Berchemweg om dan zo langs de Meldenstraat van en naar deze straten te rijden.

WOV Maarkebeek lokale omleiding

Omleiding lokaal verkeer

12 april tot juli 2021: werken op en onder de weg

Na de passage van de Ronde Van Vlaanderen (4 april 2021) wordt de N8 volledig onderbroken om de nieuwe koker te kunnen aanleggen. Deze werken zullen tot het bouwverlof in juli 2021 duren. 

De voorbereidingen voor deze werf lopen nog maar rekening houdend met de bezorgdheden en ervaringen bekijken we hoe we ook deze werf met zo weinig mogelijk hinder voor het verkeer en voor omwonenden kunnen uitvoeren. We informeren u van zodra we meer nieuws hebben.

Na het bouwverlof (augustus 2021) tot het einde van dit jaar zullen de werken langs de Meersbloem-Leupegem (winterbed) en de Meersbloem-Melden (nieuwe brug) uitgevoerd worden. Deze werken kunnen zonder verkeershinder uitgevoerd worden. 

Vragen of dit project?

De bereikbaarheidsadviseur houdt een korte lijn met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren en zorgt zo voor een snel antwoord op je vraag.

Contact Bereikbaarheidsadviseur: