Bibliotheekbeleid

De bibliotheek van Kluisbergen is een basisvoorziening die, door het aanbieden en ontsluiten van informatiedragers, door het verspreiden van eigen publicaties, en door het organiseren van aangepaste activiteiten, actief bemiddelt bij het beantwoorden van vragen naar kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Zij is voor iedereen toegankelijk ongeacht ras, nationaliteit, woonplaats, leeftijd, geslacht, godsdienst, overtuiging, taal, handicap, financiële draagkracht, werk en onderwijsniveau. Zij werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Bevoegdheid

Het bibliotheekbeleid is een bevoegdheid van de schepen van cultuur en de beheerraad van de bibliotheek.