In de kijker

  • Vacature administratief medewerker dienst burgerzaken (niveau C), contract bepaalde duur (1 jaar)
  • Herinrichting kruispunt Pontstraat/Oudenaardebaan (N8) in Kluisbergen i.s.m. Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Zitdag aangiften personenbelasting 2019
  • Multimove in Kluisbergen
Vacature administratief medewerker dienst burgerzaken (niveau C), contract bepaalde duur (1 jaar)
Het gemeentebestuur Kluisbergen wenst over te gaan tot de aanwerving van een voltijds administratief medewerker (niveau C) voor de dienst burgerzaken en dit in een contract van bepaalde duur (1 jaar), voor onmiddellijke indiensttreding
Herinrichting kruispunt Pontstraat/Oudenaardebaan (N8) in Kluisbergen i.s.m. Agentschap Wegen en Verkeer.
De werken spelen zich hoofdzakelijk af op en in de buurt van het kruispunt van de Pontstraat met de Oudenaardebaan
Zitdag aangiften personenbelasting 2019
De gemeente Kluisbergen organiseert op donderdag 23 mei 2019 (tussen 13u en 16u) een zitdag in samenwerking met de FOD Financiën voor het invullen van de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).
Multimove in Kluisbergen
Vanaf 9 januari 2019 start in de Sporthal van Kluisbergen Multimove voor kinderen van 3 tot 8 jaar.anaf 9 januari 2019 start in de Sporthal van Kluisbergen Multimove voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Terugblik

Alle albums
Huur feestzalen
Inschrijvingen
Bekendmakingen
Complex project Kluisbos
Melden
Verkiezingen 2019
Herinrichting kruispunt pontstraat/oudenaardebaan N8
AED