Printvriendelijke versie

Economie

Onze lokale handelaars en ondernemers dragen eveneens bij het het imago van een aangename en aantrekkelijke gemeente.
Het beleid probeert er dan ook op toe te zien dat de nodige maatregelen worden getroffen om handelaars en ondernemers zoveel mogelijk ondersteuning te geven.

Landbouw heeft in onze gemeente een belangrijke economische waarde.
De landbouwers moeten worden bijgestaan in het alsmaar groter wordend administratief luik van de landbouw (milieuvergunningen, milieumeldingen, natuurvergunningen,...)