Raadpleging alternatievenonderzoeksnota complex project kluisbos

RAADPLEGING

ALTERNATIEVENONDERZOEKSNOTA COMPLEX PROJECT KLUISBOS

Publieke raadpleging van 11/6/2019 tot en met 11/7/2019 over de alternatievenonderzoeksnota voor het complex project Kluisbos

Bevoegde overheid: Gemeente Kluisbergen

Doelstelling: Komen tot een evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos, het publieke karakter van het bos en de relatie met de omliggende functies, waarbij tevens een oplossing wordt geboden voor diverse (ruimtelijke) problematieken, met name:

Grondgebied: Kluisbergen

Waarom een raadpleging?

De raadpleging laat toe om een maatschappelijke discussie te voeren over het project en de alternatieve oplossingen. Het doel van de raadpleging is om de bezorgdheden van alle burgers tijdig op te kunnen nemen in het uit te voeren onderzoek.

Waar en hoe is de alternatievenonderzoeksnota te raadplegen?

De raadpleging loopt van 11/6/2019 tot en met 11/7/2019. Opmerkingen kan u schriftelijk indienen tot uiterlijk 11/7/2019.

OF stuur uw brief naar: Gemeente Kluisbergen, Parklaan 16, 9690 Kluisbergen.

INFOMOMENT 18 juni 2019
In het kader van de raadpleging wordt een infomoment georganiseerd over de alternatievenonderzoeksnota op dinsdag 18 juni 2019 om 19u. Tijdens dit infomoment verschaffen we graag meer informatie over de inhoud van de alternatievenonderzoeksnota. Dit infomoment gaat door in zaal De Brug, Brugzavel 25c te Kluisberge

logo_omgeving_n&b_gem_ovl

Meer info

Complex Project KluisbosTerug naar alle nieuws