Printvriendelijke versie

Propere voetpaden, propere gemeente !

Onze gemeente hecht veel belang aan een propere buurt. Om Kluisbergen proper te houden zijn onze medewerkers van de technische dienst elke dag in de weer. Gras afrijden, bloemvakken en -perken onderhouden, goten en straten vegen,… maar zo’n intens onderhoud is niet altijd even vanzelfsprekend. Zeker omdat steden en gemeenten sinds 01.01.2015 verplicht zijn om het openbaar domein pesticidenvrij te onderhouden.

Daarom lanceren we opnieuw een warme oproep om ons een handje te helpen. Als iedereen het kleine stukje stoep, de greppel of afvoergoot voor zijn eigen deur onderhoudt, draagt dat automatisch bij tot een mooi en proper Kluisbergen.

Als inwoner moet u trouwens zelf instaan voor het onderhoud van het voetpad voor uw woning of eigendom. Dat wil zeggen dat u zelf het onkruid op het voetpad voor uw woning moet verwijderen. Het is voor u een kleine klus maar met een groot effect voor de hele buurt.

  • Door af en toe te vegen met een harde borstel kan u er mee voor zorgen dat het voetpad en de goot of greppel onkruidvrij blijft;
  • Trek regelmatig de jonge onkruidplantjes uit of begiet ze met heet water (bv. kookvocht);
  • Als de voegen leeg komen, vul ze dan opnieuw met wit zand of onkruidwerend zand;
  • Veeg blikjes, plastic en ander klein zwerfvuil niet in de goot maar gooi ze bij uw eigen afval.

Steek dus een handje toe, hou je eigen stoep schoon en verwijder het onkruid (let wel, zonder gebruik van pesticiden).Terug naar alle nieuws