Vangnachten voor zwerfkatten

Om een gezonde zwerfkattenpopulatie in de gemeente Kluisbergen na te streven werkte de gemeente dit jaar voor het eerst, samen met de vzw RATO en 2 lokale dierenartsen, een zwerfkattencampagne uit.

Samen met de vzw RATO zal een eerste vangactie georganiseerd worden eind oktober 2019.tn_zwerfkatten

De gevangen zwerfkatten worden door een dierenarts onderzocht, onvruchtbaar gemaakt en krijgen een herkenningsknip in het oor alvorens ze terug worden uitgezet. Zieke dieren (kattenaids, leucose) worden pijnloos uit hun lijden verlost.

De vangnachten gaan door op maandagnacht 21/10 en dinsdagnacht 22/10.

Inwoners kunnen zwerfkattenlocaties melden aan de milieudienst, 055/23 16 43, milieu@kluisbergen.be, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de melder, het aantal katten én het adres waar zich de katten bevinden.

De melders zullen op voorhand gecontacteerd worden door de medewerkers van de vzw RATO, zodat een duidelijk beeld wordt bekomen over welke katten het gaat. Vanaf 21 oktober zal vzw RATO dan starten met het plaatsen van vangkooien.  De kooien blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de dierenarts voor behandeling. Na de behandeling worden de katten terug uitgezet op dezelfde plaats waar ze werden gevangen. Voor alle duidelijkheid: de zwerfkattenpopulatie zal niet verdwijnen. We willen enkel een gezonde kattenpopulatie verkrijgen, waarbij het aantal katten niet onbeperkt kan uitbreiden.

Aan de eigenaars van huiskatten wordt gevraagd om op de vangnachten de huiskat een halsbandje om te doen en deze huiskat in de mate van het mogelijke binnen te houden.

Gelieve op de dag van de vangnachten de zwerfkatten geen eten te geven, aangezien het vangen gebeurt in speciale bakken met lokvoer.

Enkel de behandeling van katten die door de vzw RATO naar een dierenarts gebracht werden, wordt gefinancierd door de gemeente. Wie zelf zwerfkatten of huiskatten naar de dierenarts brengt, moet zelf instaan voor de kosten van die dierenarts.

Voor meer informatie omtrent de motieven van de actie, de precieze locaties en tijdstippen kunt u steeds terecht bij de milieudienst, Berchemstraat 55A te Kluisbergen (Ann Taghon), 055/23 16 43, milieu@kluisbergen.be.Terug naar alle nieuws