Printvriendelijke versie

Kappen van bomen in het Kluisbos

Begin vorig jaar werden in het Kluisbos opnieuw een aantal bomen gemerkt of gehamerd. Het gaat vooral om beuk en gemengd loofhout tussen het recreatiedomein en de speelzone. Ook een deel in de buurt van de Vierschaar komt aan bod.

Het gaat om een standaarddunning die regelmatig volgens een vaste kapregeling binnen het goedgekeurde beheerplan wordt uitgevoerd. Hierbij komt ieder perceel in rotatie en om de zoveel jaar eens aan bod voor een dunning. Hierdoor krijgen kruinen meer licht en komt er ruimte voor spontane verjonging.

In het kader van extra biodiversiteit wordt tegelijk gestreefd naar meer dood hout in het bos. Hiervan leven tal van zwammen, zeldzame insecten en spechten die belangrijk zijn voor het bos.  Om die reden blijft het kruinhout ter plaatse liggen.

Het Kluisbos draagt het FSC- label dat je aantreft op tal van houtproducten in de winkel. Dit vertegenwoordigt hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos. De criteria hiervoor worden regelmatig op het terrein gecontroleerd. Meer info op www.fsc.be .

De geselecteerde bomen werden op de openbare houtveiling in de loop van juni 2018 openbaar verkocht en worden vanaf 15 september tot 15 november 2019 geveld. Door deze werken zullen een aantal voetwegen in het Kluisbos wegens veiligheidsredenen tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Voor meer informatie over deze dunning kan men steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst (tel. 055 23 16 44 of milieu@kluisbergen.be) of bij het Agentschap voor Natuur en Bos (contactpersoon: Yvan Desseyn – 0479 62 02 17).

Meer info

  • Werkzones (, 5.0 MB) (een beeld van de werkzones waar effectief gewerkt zal worden)


Terug naar alle nieuws