Printvriendelijke versie

Hakhoutbeheer

Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen.
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Hakhoutbeheer lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging  om overhangende takken te ontwikkelen die e zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oude en grote bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten.  Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers.
Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen.

Hinder tijdens de werken?

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer. Hakhoutbeheer vindt plaats tussen 1 november 2019 en 15 maart 2020.

Meer informatie vindt u op www.wegenenverkeer.
be/hakhoutbeheer.Terug naar alle nieuws