Printvriendelijke versie

Herstel/heraanleg fietssnelweg

Vorig jaar werd door de provincie meegedeeld dat de fietssnelweg op verschillende plaatsen zou heraangelegd of hersteld worden.

Deze werken zouden in 2019 uitgevoerd worden doch hebben de nodige vertraging opgelopen. De gemeente ontving recent bericht van de provincie dat de werken ondertussen werden aanbesteed en dat, eens de aannemer is gekend, de nodige
afspraken kunnen gemaakt worden m.b.t. de planning van de werken. Volgens de berichten van de provincie zal dit in 2020 zijn.

Naast de heraanleg en het herstel van het fietspad, zal ook verlichting voorzien wordenTerug naar alle nieuws