Printvriendelijke versie

Mag ik vuurwerk afsteken op oudejaarsavond?

Het recente decreet van 26 april 2019 bepaalt dat het in Vlaanderen overal verboden is om vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten, tenzij de gemeente beslist hierop een uitzondering toe te laten. In artikel 68 van het Algemeen Politiereglement van de Politiezone Vlaamse Ardennen staat bepaald dat:

  • het verboden is om vuurwerk af te steken;
  • het verboden is om wensballonnen op te laten;
  • het gemeentebestuur is gemachtigd om, in afwijking op het vuurwerkverbod, toestemming te verlenen tot het afsteken van vuurwerk (vergunning);
  • voor het afsteken van vuurwerk in de periode van 31 december vanaf 20.00u tot en met 1 januari 01.00u is geen vergunning vereist is.

De gemeentebesturen van de gemeenten Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde & Wortegem-Petegem scharen zich achter het vuurwerkverbod en de campagne #ikknalzondervuurwerk die deze week gelanceerd werd door de Vlaamse Hulpverleningszones.

  1. Het is levensgevaarlijk: zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. Niet enkel wie het vuurwerk afsteekt kan gewond raken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers toeschouwers zijn.
  2. Risico op brand: zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.
  3. Het zorgt voor dierenleed: dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.
  4. Hulpdiensten onbeschikbaar: telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.
  5. Superongezond: de fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.
  6. Het is duur!

Redenen genoeg dus om zelf geen vuurwerk af te steken op oudejaarsavond, ook al is het toegestaan.

Laat je vuurwerk knallen in onze Politiezone op andere tijdstippen vermeld in art. 68 van ons Algemeen Politiereglement, dan riskeer je een GAS-boete van 350 euro.

Wil je genieten van vuurwerk? Zoek uit in je buurt welke stad/gemeente een gratis vuurwerkspektakel of lasershow aanbiedt. Het is veilig en gratis!

Maak er een vreugdevol en vooral veilig eindejaar van!

Bron: https://www.ikknalzondervuurwerk.be/Terug naar alle nieuws