Printvriendelijke versie

Over de gemeente

Je staat er soms niet bij stil, maar achter het dagelijks leven van een gemeente schuilt een heel netwerk van mensen, diensten en systemen die alles draaiende houden.

Zonder een degelijke organisatie en reglementering zou een gemeente ook niet kunnen functioneren.

In dit specifieke deel kan je zien hoe de gemeente Kluisbergen georganiseerd is op politiek niveau, de structuur van de gemeentelijke diensten en hoe je zelf inspraak kan hebben.

Verder kan u hier de verschillende beleidsnota', de jaarprogramma's, de belastingreglementen, de reglementen en retributies, de subsidies, ... raadplegen.

Aan de hand van het maandelijkse gemeentelijke informatieblad wordt beleidsinformatie en gemeentelijk nieuws aan de inwoners meegedeeld.