Bestuur

Het bestuur van de Vlaamse gemeenten ligt in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.