Bestuur

Het gemeentebestuur bestaat uit enerzijds de gemeenteraad en anderzijds het college van burgemeester en schepenen.

Om de 6 jaar zijn er gemeenteverkiezingen waaruit de verkozenen samen de gemeenteraad vormen. Uit deze gemeenteraad worden de burgemeester en de 4 schepenen verkozen, die samen het college van burgemeester en schepenen vormen.