Samenstelling college van burgemeester en schepenen

Leden:

Philippe Willequet | Burgemeester (Gemeentebelangen)
Bevoegdheden: Burgerlijke Stand, Personeel, Politie, Brandweer, Lokale economie

Lode Dekimpe | 1e Schepen (Gemeentebelangen)
Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Milieu, Communicatie, Cultuur, Sport, ICT

José Lacres | 2e Schepen (Gemeentebelangen)
Bevoegdheden: Dierenwelzijn, Landbouw, Openbare Werken, Feestelijkheden

Frank De Backer | 3e Schepen (Gemeentebelangen)
Bevoegdheden: Onderwijs, Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Jeugd

Linda Van den Abeele | 4e schepen (Gemeentebelangen)
Bevoegdheden: Sociale Zaken, Welzijn, Kinderopvang, Speelpleinwerking, Senioren, Ontwikkelingssamenwerking