Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad regelt o.a. het volgende

  • de bijeenroeping van de gemeenteraad
  • de informatie voor het publiek
  • het inzagerecht en informatie voor de raadsleden
  • de wijze van stemmen
  • de notulen
  • ...

Voor het volledig reglement klik op de link hieronder

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (pdf, 289.6 kB)