Samenstelling OCMW-raad

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Volgens rangorde

Philippe Willequet | Burgemeester - Voorzitter (Gemeentebelangen)

Frank De Backer (Gemeentebelangen)

Jean-Paul Martin (CD&V PLUS)

José Lacres (Gemeentebelangen)

Xavier Roman (Gemeentebelangen)

Chantal Maes-Verbeken (Gemeentebelangen)

Lode Dekimpe (Gemeentebelangen)

Emile Desimpel (CD&V PLUS)

Willem-Jan BAERT (Gemeentebelangen)

Daniël Cambron (Gemeentebelangen)

Johan Devenys (N-VA)

Lietar Brecht (CD&V PLUS)

Thijs Cousaert (Gemeentebelangen)

Linda Van Den Abeele (Gemeentebelangen)

Eva Vanderschaeve (CD&V PLUS)

Carole Verschuere-Boite (CD&V PLUS)

Valerie Vandenberghe (Gemeentebelangen)