Samenstelling OCMW-raad

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Volgens rangorde

Philippe Willequet

burgemeeser

Frank De Backer

schepen

Jean-Paul Martin

ocmw-raadslid

José Lacres

schepen

Xavier Roman

ocmw-raadslid

Chantal Maes-Verbeken

ocmw-raadslid

Lode Dekimpe

schepen

Emile Desimpel

ocmw-raadslid

Willem-Jan Baert

ocmw-raadslid

Daniël Cambron

ocmw-raadslid

Johan Devenyns

ocmw-raadslid

Brecht Lietar

ocmw-raadslid

Thijs Cousaert

ocmw-raadslid

Linda Van den Abeele

schepen

Eva Vanderschaeve

ocmw-raadslid

Carole Verschuere-Boite

ocmw-raadslid

Valerie Vanden Berghe

ocmw-raadslid