Agenda OCMW-raad

De Ocmw-raad vergadert in principe maandelijks, elke vierde donderdag van de maand. Met uitzondering van beraadslaging over personen zijn de vergaderingen openbaar. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, gelegen in de Parklaan 16 te Kluisbergen. De gemeenteraad begint om 20.00 uur.

Agenda volgende zitting

De agenda van de volgende zitting kan u ten laatste 8 dagen voor de vergadering van de Ocmw-raad hieronder downloaden.

Afgelopen zitting(en), nog goed te keuren notulen