Printvriendelijke versie

Samenstelling vast bureau

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

Leden

Philippe Willequet | Burgemeester (Gemeentebelangen)

Lode Dekimpe | 1e Schepen (Gemeentebelangen)

José Lacres | 2e Schepen (Gemeentebelangen)

Frank De Backer | 3e Schepen (Gemeentebelangen)

Linda Van den Abeele | 4e schepen (Gemeentebelangen)