Samenstelling vast bureau

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester (tevens voorzitter van het vast bureau) neemt de hoogste rang in als lid van het college en dus ook als lid van het vast bureau.

2_GR Kluisbergen site -1 2_GR Kluisbergen site -16 2_GR Kluisbergen site -13

Philippe Willequet

burgemeester

Lode Dekimpe

schepen

José Lacres

schepen

2_GR Kluisbergen site -17 2_GR Kluisbergen site -12

Frank De Backer

schepen

Linda Van den Abeele

schepen