Samenstelling bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW:

  • 6 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder;
  • 8 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 25 tot en met 47 leden;
  • 10 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 49 tot en met 51 leden;
  • 12 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 53 leden of meer.

Dit geeft volgend resultaat voor Kluisbergen, op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten:

Lijst

Zetels OCMW-raad

Zetels bijzonder comité

N-VA

1

0

CD&V PLUS

5

2

Gemeentebelangen

11

4

De OCMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit gebeurt tijdens de vergadering die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad.

2_GR Kluisbergen site -12 2_BCSD Kluisbergen site -1 2_BCSD Kluisbergen site -2

Linda Van den Abeele

Schepen
Voorzitter

Marie Thérèse Martin

Geert Lavens

2_BCSD Kluisbergen site -4 2_BCSD Kluisbergen site -5 2_BCSD Kluisbergen site -6

Freddy Martens

Monique Maes

Véronique Bourgeois

2_BCSD Kluisbergen site -7

Dina Anrys