Inspraak

Openbaarheid van bestuur is een grondrecht voor alle Belgen. Het Openbaarheidsdecreet regelt het principe van de openbaarheid van bestuur in Vlaanderen.