Inspraak

Als burger heb je steeds de kans op inspraak in het beleid en de werking van je gemeente.  De mogelijkheden hieromtrent zijn heel divers: verkiezingen zijn hiervan een uitstekend voorbeeld, maar zelfs de meldingskaart in Kluisbergen kan een voorbeeld van inspraak zijn.
Het meest courante voorbeeld van inspraak en meedenken met het gemeentelijk beleid zijn de gemeentelijke adviesraden, die elk gespecialiseerd zijn in een onderwerp.

En daarnaast geldt ook het decreet op openbaarheid van bestuur, een decreet dat werkt van beide kanten. Jij als burger kan inzicht krijgen in beleidsdocumenten, wij als gemeente Kluisbergen zijn verplicht om iedereen steeds op de hoogte te houden van het beleid.