Printvriendelijke versie

CORONAVIRUS COVID-19

Afkondiging federale fase en genomen maatregelen

Naar aanleiding van de snelle ontwikkelingen werd op 12 maart beslist om over te gaan naar de federale fase van het crisisbeheer voor de coördinatie en beheer van de crisis Corona COVID-19 virus, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied België en dit met ingang van 14 maart tot en met 19 april 2020.

De desbetreffende ministeriële besluiten kunnen hieronder geraadpleegd worden:

·

Aangezien de situatie dagelijks wordt geëvalueerd en de aangekondigde maatregelen steeds verder worden verfijnd, verwijzen we naar de lijst met veelgestelde vragen die werd opgesteld door het Nationaal Crisiscentrum. Deze lijst bevat vragen en antwoorden waarin de meest actuele informatie is opgenomen. De lijst kan u hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/)

raadplegen.  

Andere nuttige informatie kan u ook hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/)  terugvinden.

U kan ook steeds bellen naar het nummer 0800 14 689.

Aanpassing Gemeentelijke dienstverlening

Onnodig contact vermijden is belangrijk in de strijd tegen het coronavirus.

Uit voorzorg vragen we je om niet noodzakelijke bezoeken aan de gemeentediensten uit te stellen.

Door de Coronamaatregelen werken de diensten immers achter gesloten deuren.

De dienstverlening wordt beperkt tot enkel de dringende zaken en enkel na afspraak.

De diensten blijven wel telefonisch en via mail bereikbaar.

Onthaal: 055 23 16 10info@kluisbergen.be 

Burgerzaken: 055 23 16 20burgerzaken@kluisbergen.be 

Secretariaat: 055 23 16 30secretariaat@kluisbergen.be 

Financiën: 055 23 16 18financien@kluisbergen.be 

Gemeentewerken: 055 23 16 46gemeentewerken@kluisbergen.be 

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu: 055 23 16 44stedenbouw@kluisbergen.be 

Sociale dienst: 055 23 16 39ocmw@kluisbergen.be 

Jeugd en Sport: 055 23 16 32jeugd@kluisbergen.be 

Cultuur en Toerisme: 055 23 16 19toerisme@kluisbergen.be 

Deze maatregel gaat in vanaf zaterdag 14 maart en zal duren tot vrijdag 3 april 2020.

De gemeentelijke zalen ‘Brugzavel’ en ‘De Brug’,  de Gemeentelijke Ontmoetingscentra (GOC’s) van Berchem, Ruien en Kwaremont, de sporthal en de bibliotheek zijn gesloten tot en met 3 april 2020.

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronavirus

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.

· Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

· Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.