CORONAVIRUS COVID-19

Afkondiging federale fase en genomen maatregelen

Naar aanleiding van de snelle ontwikkelingen werd op 12 maart beslist om over te gaan naar de federale fase van het crisisbeheer voor de coördinatie en beheer van de crisis Corona COVID-19 virus, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied België en dit met ingang van 14 maart tot en met 19 april 2020.

De desbetreffende ministeriële besluiten kunnen hieronder geraadpleegd worden:

Aangezien de situatie dagelijks wordt geëvalueerd en de aangekondigde maatregelen steeds verder worden verfijnd, verwijzen we naar de lijst met veelgestelde vragen die werd opgesteld door het Nationaal Crisiscentrum. Deze lijst bevat vragen en antwoorden waarin de meest actuele informatie is opgenomen. De lijst kan u hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/) raadplegen.  

Andere nuttige informatie kan u ook hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/)  terugvinden.

U kan ook steeds bellen naar het nummer 0800 14 689.

Gemeentelijke dienstverlening

Om de regels van sociale afstand te kunnen respecteren, werken alle diensten uitsluitend op afspraak.

Hiervoor kan je heel eenvoudig online een afspraak maken via volgende links

Agenda Burgerzaken 

Agenda OCMW

of op volgende nummers

De gemeentelijke zalen ‘Brugzavel’ en ‘De Brug’,  de Gemeentelijke Ontmoetingscentra (GOC’s) van Berchem, Ruien en Kwaremont, de sporthal en de bibliotheek zijn gesloten tot nader bericht.
Voor de biblotheek is er wel een afhaaldienst. Meer info op https://kluisbergen.bibliotheek.be/afhaalbib

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronavirus

De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.

· Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

· Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.

Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Exit-strategie

Meer info