Corona - Gemeentelijk ondersteuningspan

De gemeenteraad keurde eind juni het gemeentelijk ondersteuningsplan Corona goed. Met dit plan wil het gemeentebestuur de inwoners, verenigingen en diverse maatschappelijke sectoren gericht en doeltreffend ondersteunen bij het overwinnen van de gevolgen van de corona-crisis.

Hieronder kan u een overzicht van de getroffen maatregelen terugvinden. 

In een tweede fase zal, in overleg met alle betrokkenen, nagegaan en geëvalueerd worden welke eventuele bijkomende maatregelen nog kunnen genomen worden. 

JEUGD

 CULTUREEL-SOCIAAL

SPORT

ECONOMIE

Algemene pagina coronavirus