Printvriendelijke versie

Corona - Gemeentelijk ondersteuningplan jeugd

Gemeente ondersteunt gezinnen en geeft tussenkomst voor vrijetijdsbesteding kinderen!

In tijden waar ons sociaal leven even door elkaar geschud wordt, is het belangrijk om de gedachten te kunnen verzetten met leuke activiteiten.

Het gemeentebestuur voorziet daarom een tussenkomst in het lidgeld van jeugdverenigingen, kunstonderwijs en sportclubs.

Meer bepaald gaat het om volgende tussenkomsten:

  • Een tussenkomst van € 50 voor Kluisbergse kinderen tot en met 18 jaar in het lidgeld van jeugdverenigingen voor 2020 – 2021
  • Een tussenkomst van € 50 voor Kluisbergse kinderen tot en met 18 jaar in het lidgeld van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en voor de Koninklijke Academie Beeldende Kunst voor 2020 – 2021
  • Een verhoging van de tussenkomst in het lidgeld van sportclubs van € 25 naar € 50, voor Kluisbergse kinderen tot en met 18 jaar, voor 2020 – 2021

Hoe kan je genieten van dit extraatje?

Hieronder vind je de bijhorende invulformulieren terug:

Vul voor elk kind een formulier in per vereniging en af te geven, dit tegen uiterlijk 15 november 2020, in een gesloten omslag op het gemeentehuis of in de brievenbus.

Meer informatie via jeugd@kluisbergen.be of via 055/23.16.10.