Ruien2.0

Ruien 2.0. Participatietraject met inwoners. Hoe zie jij de toekomst van de dorpskern van Ruien?

Eerste participatieavond van donderdag 29 oktober 2020 wordt verplaatst naar donderdag 14 januari 2021.

20200924140451_00001

Ruien is als deelgemeente van Kluisbergen een dorp met heel wat geschiedenis, troeven, opportuniteiten en actieve verenigingen. Het is gelegen tussen Schelde en Kluisbos en omgeven door prachtig landelijk gebied in de Vlaamse Ardennen. Het is vandaag ontsloten met trage wegen, wandelpaden en fietsroutes langs historisch weefsel en nieuwe ontwikkelingen zoals de nieuwe woonbuurt ‘Rosalinde’ en de industriële site. Hoe kunnen we de toekomst van de dorpskern van Ruien verder vorm geven? Graag willen we de inwoners van Kluisbergen, en in het bijzonder Ruien, betrekken bij deze plannen. Daarom plant het bestuur 3 grote participatie-avonden om hierover van gedachten te wisselen.

Ruien20

“Ruien 2.0. Hoe zie jij de toekomst van onze dorpskern?”. Onder deze naam wordt de campagne voor de 3 participatieavonden op gang getrokken.

Alle inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen of organisaties uit Kluisbergen zijn welkom om mee te denken. Op de eerste avond, op donderdag 14 januari 2021, wordt samen met de deelnemers de analyse gemaakt van de sterktes en opportuniteiten van de dorpskern te Ruien. Er wordt ook nagedacht over de bedreigingen en zwaktes. Intercommunale SOLVA begeleidt deze eerste participatieavond. Ze brengen enkele cijfers over de gemeente, zoals de bevolkingsgroei en de ruimtelijke verandering tot op vandaag. Er wordt een blik geworpen op de toekomstige evoluties, zoals de groei van gezinnen, zeker met de uitbreiding van het woongebied Rosalinde achter de begraafplaats. Daarna wordt een inspirerende presentatie voorzien over het dorp van de toekomst, van waaruit deelnemers worden uitgenodigd om te dromen over hoe een toekomstige dorpskern van Ruien eruit kan zien. Er wordt tijd voorzien om ideeën te formuleren en er ook vorm aan te geven. In een volgende stap van dit participatietraject wil het bestuur hiermee ook concreet aan de slag. De input van de participatieavonden geven het bestuur alvast voeding in de uitvoering van enkele acties uit het meerjarenplan.

Eerste participatieavond - Praktische informatie:

Datum: donderdag 14 januari 2021

Locatie: feestzaal Brugzavel, Brugzavel 25b, Berchem

Uren: welkom om 18.30u. Start om 19.00u en einde om 22.00u.

Deelnemers: max. 100 (indien meer interesse kan een 2e avond worden georganiseerd)

Coronamaatregelen: mondmasker en inschrijven is verplicht.

Inschrijven kan via telefoon op het nummer 055/23.16.43 of online via http://bit.do/Ruien14jan tot en met vrijdag 8 januari 2021.

Wie niet aanwezig kan zijn, kan ook ideeën meegeven via het inschrijvingsformulier hierboven.

Vervolg van het traject

De zichtbare kern van Ruien is het kerkplein, zoals in vele gemeenten het geval is. Het bestuur hoopt tijdens de eerste participatiesessie op donderdag 14 januari 2021 ook ideeën te ontvangen over het plein en de kerk om hier tijdens een tweede participatieavond dieper op in te kunnen gaan via het project De Bouwdoos. Met dit project willen partners Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Logo Gezond+ en SOLVA vijf pleinen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen tijdelijk in een nieuw jasje steken. Dit project kan worden gerealiseerd in Ruien gedurende 1 maand (juni-juli-augustus 2021) dankzij subsidies via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.

bouwdoos

Op de derde participatieavond zal een haalbaarheidsstudie worden voorgesteld met enkele scenario’s over mogelijke plannen voor de kern van Ruien. Dit zal worden gebaseerd op de ontvangen informatie uit de eerste twee avonden en de ervaringen met De Bouwdoos.

Het bestuur hoopt alvast op een mooie opkomst tijdens deze bijeenkomsten van inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en scholen. Zij kunnen vanuit hun eigen netwerk, kennis en goesting een bijzondere bijdrage leveren.

Noteer alvast de 3 participatiemomenten in je agenda:

Nieuws

Op deze pagina houden we iedereen op de hoogte over het verloop van het traject, de resultaten uit de participatieavonden en de volgende stappen.

Voor meer vragen, kan u mailen naar ruien2.0@kluisbergen.be.