Printvriendelijke versie

Modder op de weg = gevaar op de weg

De oogsttijd is weer aangebroken. Dat betekent een periode van hard werken voor de landbouwers, maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden. Vooral wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

Belangrijk voor de landbouwer:

  • Wanneer het wegdek door het oogsten besmeurd wordt, moet het vuil verwijderd worden. Soms is het nodig om de weg schoon te spuiten.
  • Indien er slipgevaar is, moet u het verkeer hierop attent maken. Gaat het om een drukke weg of een ernstige vervuiling van het wegdek, verwittig dan in elk geval de politie. Let wel, dit ontslaat u niet van uw plicht tot reinigen van het wegdek en van uw aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval!
  • Op de technische dienst kan u indien gewenst een extra gevarendriehoek bekomen (tel. 055/23 16 42).
  • Voor uw veiligheid is het aangewezen een veiligheidsvest met reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker of slecht weer.

Belangrijk voor de ander weggebruikers:

  • Tijdens de maanden september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt.
  • Hou tijdens de oogsttijd rekening met eventueel besmeurde wegen. Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind. Pas uw snelheid aan!
  • Hou ook rekening met het feit dat landbouwers zich op de weg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Rij de werkzaamheden slechts stapvoets voorbij.


Terug naar alle nieuws