Printvriendelijke versie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Deze parkeerkaart geeft recht op:

  • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap ;
  • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone);
  • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is, in gemeenten die het toestaan.

In geval van twijfel kan u zich best vooraf informeren bij de gemeente. Deze kaart is strikt persoonlijk.

Voorwaarden

Personen met een handicap die:

  • een blijvende handicap vertonen van ten minste 80 % of - ten minste 12 punten behalen voor de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of - 2 punten of meer scoren in de rubriek verplaatsingsmogelijkheden;
  • Of een blijvende handicap vertonen die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt;
  • Of een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen;
  • Of als burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer een oorlogsinvaliditeit vertonen van tenminste 50 %.

Personen die niet over één van de hogervermelde attesten beschikken, kunnen toch een parkeerkaart aanvragen, maar dienen een controleonderzoek te ondergaan bij de FOD Sociale Zekerheid.

Procedure

U meldt zich aan bij de Dienst Bevolking en Burgerlijke Stand

Meebrengen

Identiteitskaart en eventueel het attest waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden.

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus