Printvriendelijke versie

Natuurreservaat Paddenbroek

Het natuurgebied Paddenbroek werd bij ministerieel besluit van 17 juni 2013 en op advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), erkend als natuurreservaat. Een erkenning die het unieke natuurgebied ten zeerste verdiend.

Deze erkenning is het resultaat van de jarenlange inzet zowel van de mensen van Natuurpunt, ANB, als van de gemeente: paddenoverzetacties sinds 1996, , inventarisaties fauna en flora, seizoensbegrazing met koeien en ezels, maaibeheer, educatieve rondleidingen, aanleg wandelpaden en knuppelpad, slibopvang om het slib uit de visvijvers te houden, …  Al deze inspanningen hebben ertoe bijgedragen dat zo’n klein stukje natuurgebied erkend wordt als natuurreservaat.tn_Paddenbroek

Dit betekent ook dat we als gemeente aanspraak kunnen maken op subsidies, waardoor we ondermeer de complexe slibproblematiek in de vijvers zullen trachten aan te pakken. Wat dan weer ten goede komt van zowel de vissers als de natuurbeheerders. 

Het domein is eigendom van de gemeente Kluisbergen maar het beheer ervan is in handen van de vzw Natuurpunt.

We houden u graag verder op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het natuurreservaat.Terug naar alle nieuws