Printvriendelijke versie

RUP Rosalinde

Het beoogde Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft als doel om de realisatie van een kinderdagverblijf mogelijk te maken.
Het huidige BPA Rosalinde laat planologisch deze realisatie niet toe, daar de beoogde wijziging zich bevindt in een zone voor koeren en hovingen.
Rekening houdende dat inmiddels het GRS Kluisbergen werd goedgekeurd en de zeer beperkte problematiek wordt geopteerd om hiervoor een "mini" RUP op te maken dat de bestaande stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan opgenomen in het BPA Rosalinde voor dit perceel vervangt.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rosalinde, goedgekeurd op 19 april 2012 door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, kan hieronder geraadpleegd worden

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus