Printvriendelijke versie

RUP De Grijve

In 1993 werd in de gemeente Kluisbergen het BPA De Grijve opgesteld. Gelet op een recent ingediend bouwproject van de sociale huisvestingsmaatschappij voor de bouw van koop en huurwoningen dient dit BPA ter hoogte van het woonproject aangepast te worden. Het betreft een zone die volgens het gewestplan gelegen is in woongebied, maar volgens het BPA enkel bestembaar is als bedrijfswoningen horende bij de aangrenzende bedrijven Het college wenst in de eerste plaats de voorziene voorschriften aan te passen. Hiernaast is het de bedoeling om door middel van een grondige analyse van de bestaande toestand eventueel andere probleempunten binnen het huidige BPA De Grijve op te sporen en tot een totaal gefundeerde visie van het betrokken gebied te komen. In zitting van het schepencollege van 9 oktober 2009 werd het Architectenbureau Van Acker & Partners na een onderhandelingsprocedure aangesteld om het BPA De Grijve gedeeltelijk te herzien

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Grijve, goedgekeurd op 14 november 2013 door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, kan hieronder geraadpleegd worden

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus