Printvriendelijke versie

Verplichte bekendmakingen

Vanaf 1 januari 2014 worden alle reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het schepencollege en van de burgemeester bekendgemaakt via de website, en niet meer via het aanplakbord in het gemeentehuis.

Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 186 van het Gemeentedecreet, artikel 180 van het Provinciedecreet en artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012.

Door deze wijziging wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

Deze reglementen en verordeningen worden opgenomen op de website zolang deze geldig zijn.  Nadien worden ze van de website verwijderd.  Op die manier heeft de burger een zicht op welke reglementen en verordeningen gelden.

De volgende elementen moeten vermeld worden:

  • de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen
  • de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt

Een reglement of verordening treedt pas in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 5 december 2018 en bekendgemaakt op de website op 13 december 2018

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 21 november 2018 en bekendgemaakt op de website op 28 november 2018

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 30 augustus 2018 en bekendgemaakt op de website op 5 september 2018

Reglement en verordeningen aangenomen op het schepencolleg van 25 april 2018 en bekendgemaakt op de website op 07 mei 2018

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 17 januari 2018 en bekendgemaakt op de website op 24 januari 2018

Afleveren wegvergunning voor 2018 voor werken van derde categorie - Broeders & Co (in opdracht van Eandis/telenet/proximus) (pdf, 313.5 kB)

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 21 december 2017 en bekendgemaakt op de website op 27 december 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 29 november 2017 en bekendgemaakt op de website op 13 december 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 22 november 2017 en bekendgemaakt op de website op 6 december 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 8 november 2017 en bekendgemaakt op de website op 6 december 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 25 oktober 2017 en bekendgemaakt op de website op 6 december 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 16 november 2017 en bekendgemaakt op de website op 23 november 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 26 oktober 2017 en bekendgemaakt op de website op 13 november 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 26 oktober 2017 en bekendgemaakt op de website op 8 november 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 27 september 2017 en bekendgemaakt op de website op 10 oktober 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 29 juni 2017 en bekendgemaakt op de website op 18 juli 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 21 juni 2017 en bekendgemaakt op de website op 22 juni 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 1 juni 2017 en bekendgemaakt op de website op 13 juni 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 27 april 2017 en bekendgemaakt op de website op 09 mei 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 21 januari 2017 en bekendgemaakt op de website op 31 januari 2017

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 20 december 2016 en bekendgemaakt op de website op 21 december 2016

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 24 november 2016 en bekendgemaakt op de website op 30 november 2016

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 26 oktober 2016 en bekendgemaakt op de website op 14 november 2016

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 22 september 2016 en bekendgemaakt op de website op 28 septebmer 2016

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 24 maart 2016 en bekendgemaakt op de website op 13 april 2016

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 24 maart 2016 en bekendgemaakt op de website op 6 april 2016

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 25 juni 2015 en bekendgemaakt op de website op 9 juli 2015

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 25 juni 2015 en bekendgemaakt op de website op 8 juli 2015

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 18 december 2014 en bekendgemaakt op de website op 7 januari 2015

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 25 september 2014 en bekendgemaakt op de website op 8 oktober 2014

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 27 februari 2014 en bekendgemaakt op de website op 6 maart 2014

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 28 februari 2014 en bekendgemaakt op de website op 5 maart 2014

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 30 januari 2014 en bekendgemaakt op de website op 19 februari 2014

Reglementen en verordeningen aangenomen op het schepencollege van 15 januari 2014 en bekendgemaakt op de website op 22 januari 2014

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 19 december 2013 en bekendgemaakt op de website op 8 januari 2014

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 19 december 2013 en bekendgemaakt op de website op 7 januari 2014

Reglementen en verordeningen aangenomen op de gemeenteraad van 19 december 2013 en bekendgemaakt op de website op 6 januari 2014